Verpakkingswet 2023 - Wat betekent die voor mij als restauranthouder?

Volgens de nieuwe verpakkingswet in Duitsland worden herbruikbare verpakkingen vanaf 2023 verplicht voor de horeca. Naast wegwerpverpakkingen zullen herbruikbare verpakkingen voor meeneemmaaltijden en -dranken verplicht worden voor restaurants en cafés, cateraars en leveringsdiensten. Met de nieuwe verpakkingswet wil de Duitse regering de bescherming van het klimaat en duurzaamheid bevorderen en de hoeveelheid kunststofafval die jaarlijks wordt geproduceerd, verminderen. De cateringsector ziet de nieuwe eisen in de eerste plaats als een extra kostenpost. Maar restauranthouders die in een vroeg stadium herbruikbare containers tot de nieuwe norm maken, zijn niet alleen klaar voor de regelgeving die in de toekomst van toepassing zal zijn, maar kunnen zich ook verzekeren van een concurrentievoordeel.

Wat betekent de nieuwe verpakkingswet voor de horeca? Voor wie precies geldt de eis inzake herbruikbare verpakkingen in de horeca? En hoe kunnen restauranthouders het best herbruikbare alternatieven implementeren? Hierna zullen wij u laten zien hoe u de uitdaging van hergebruik en verplicht hergebruik aankunt om de bescherming van het milieu en duurzaamheid te ondersteunen.

Inhoudsopgave

Op wie is de Verpakkingswet van toepassing?

Op 5 juli 2017 heeft de Duitse Bondsdag de verpakkingswet (VerpackG) aangenomen, die volgens plan op 1 januari 2019 in werking is getreden. Hiermee wordt beoogd rekening te houden met de vraag naar duurzamere verpakkingen en wordt beoogd de milieueffecten van verpakkingsafval te verminderen. Daarom zullen eindverkopers van serviceverpakkingen vanaf 1 juli 2022 moeten betalen voor de recycling van hun verpakkingen en zich moeten laten registreren in het LUCID-verpakkingsregister. Bovendien geldt vanaf 1 januari 2023 voor alle restaurants, cafés, bistro’s en bezorgdiensten die meeneemmaaltijden en -dranken aanbieden een verplichting tot herbruikbare verpakkingen.

Vrijstellingen voor kleine individuele ondernemingen in een oogopslag:

 • Bedrijven met een oppervlakte van minder dan 80 vierkante meter en maximaal 5 werknemers zijn vrijgesteld van de eis inzake herbruikbare verpakkingen.
 • Op verzoek moeten zij echter de containers van de klanten zelf vullen en de desbetreffende hygiënische maatregelen in acht nemen.

Uitzonderingen zijn kleinere individuele bedrijven zoals snackbars, kiosken, nachtwinkels en cateringbedrijven met minder dan 80 vierkante meter ruimte en niet meer dan 5 werknemers. Zij zijn echter verplicht containers te vullen die door hun klanten worden binnengebracht.

Stationsbakkerijen die deel uitmaken van een keten zijn bijgevolg niet vrijgesteld van de verplichting tot hergebruik, aangezien voor een vrijstelling van de verplichting tot hergebruik beide bovengenoemde criteria moeten gelden. Winkels met een oppervlakte van minder dan 80 vierkante meter moeten dus aan de verplichting inzake herbruikbare verpakkingen voldoen als zij meer dan 5 werknemers in dienst hebben.

Wat zijn de voor- en nadelen van verplichte herbruikbaarheid?

Het verplichte gebruik van herbruikbare verpakkingen in de cateringsector bevordert het debat over afvalvermijding en maakt ook de klanten bewuster. Dit kan ook leiden tot afvalvermindering op andere gebieden. Een eerste vereiste is wel dat de mehrway containers daadwerkelijk door de gasten worden teruggebracht. Daartoe moet de horeca passende stimuleringssystemen invoeren (b.v. statiegeldsysteem) die hand in hand gaan met een redelijke inspanning voor de klanten.

En juist dit leidt in eerste instantie tot een enorm logistiek probleem voor de gastronomie, die voor de volgende vragen komt te staan:

 • Welk herbruikbaar systeem is het juiste voor de restaurateur?
 • Wat zijn de gevolgen van niet-naleving van de verplichting tot het gebruik van herbruikbare verpakkingen?
 • Welke hygiënevoorschriften moeten worden nageleefd bij het uitdelen en terugbrengen van voedsel?
 • Invoering van een statiegeldsysteem – Is het toegestaan statiegeld te vragen?
 • Hoe wordt het deposito geboekt?
 • Waar moet ik op letten als ik herbruikbaar servies koop?
 • Hoe kies ik de juiste herbruikbare containers?

Ook moet de consument duidelijk worden gemaakt waar hij het geleende serviesgoed kan inleveren. Maakt een restaurant of een snackbar gebruik van een eiland, een compound of een poolsysteem?

Daarnaast zijn er in de eerste plaats de aanschafkosten voor het herbruikbare tafelgerei. U moet ook zorgen voor opslagruimte, de omzetting van vul- en retourprocedures en de opleiding van uw personeel. Dit laatste wordt gedeeltelijk aangeboden en/of medegefinancierd door gemeenten. Verdere kosten kunnen voortvloeien uit de aanschaf van de infrastructuur die zorgt voor de hygiënische uitwisseling en het contactloos vullen van de herbruikbare containers (met inbegrip van retourmanden, kannen, pollepels).

Deze extra kosten kunnen echter worden gecompenseerd door een grotere klantenbinding. Omdat milieubescherming door de consument wordt gesteund. Bovendien moeten zij misschien naar uw restaurant of café terugkeren om de gerechten terug te brengen en opnieuw te bestellen. Bovendien vermindert elk cateringbedrijf dat herbruikbare verpakkingen standaard op de markt brengt, automatisch zijn aandeel van de verpakkingen die aan systeemdeelname onderhevig zijn.

Hoe restauranthouders de Verpakkingswet uitvoeren

Tot dusver zijn twee fundamenteel verschillende benaderingen gevolgd voor herbruikbare oplossingen voor afhaalmaaltijden en -dranken:

 1. Restaurateurs vullen containers die door klanten worden gebracht
 2. Het voedsel en de dranken worden afgevuld in herbruikbare containers die door het cateringbedrijf worden verstrekt en die na gebruik door de gasten worden teruggebracht.

Voor de tweede oplossing (terbeschikkingstelling van herbruikbare containers door de cateringbedrijven) worden momenteel drie basissystemen toegepast:

 • Eilandsysteem: de cateringbedrijf gebruikt zijn eigen herbruikbare containers
 • Onderling verbonden systeem: verschillende horecagelegenheden in de buurt bundelen hun krachten en gebruiken herbruikbare containers uit een gezamenlijk aangekochte en geëxploiteerde voorraad.
 • Poolsysteem: de herbruikbare containers worden door een dienstverlener ter beschikking gesteld in een poolsysteem

De systemen hebben de volgende kenmerken:

Eilandsysteem

 • Eigenaar van het herbruikbare servies: Cateringbedrijf
 • Kosten: Aankoopkosten; kosten voor reiniging
 • Terugkeermotivatie bij gasten: De meeste etablissementen vragen een borgsom die bij teruggave wordt teruggegeven. Ook bedrijven met overwegend vaste klanten laten hun herbruikbare containers tot op zekere hoogte staan op basis van vertrouwen.
 • Terugname: Uitsluitend in het afgevende horecabedrijf
 • Schoonmaken: In het bedrijf van afgifte met inachtneming van de hygiënevoorschriften
 • Distributie: Gebruik van een grote verscheidenheid aan herbruikbare containers

Onderling verbonden systeem

 • Eigenaars van het herbruikbare servies: cateringbedrijven die het lokale herbruikbare systeem exploiteren.
 • Kosten: evenredige acquisitiekosten en/of forfaitaire lidmaatschapsbijdrage of vergoeding per gebruik; kosten voor het schoonmaken
 • Motivatie bij de terugkeer van gasten: de etablissementen vragen een borgsom die bij terugkeer wordt teruggegeven.
 • Terugname: Bij alle deelnemende cateringbedrijven
 • Schoonmaken: In het ontvangende bedrijf of gemeenschappelijke bijkeuken met inachtneming van de hygiënevoorschriften; externe dienstverleners.
 • Verspreiding: Tot dusver de eerste overwegingen, bijvoorbeeld in markthallen

Systeem zwembad

 • Eigenaar van het herbruikbare tafelgerei: exploitant van het poolsysteem die herbruikbare containers ter beschikking stelt; sommige exploitanten bieden ondersteuning bij de organisatorische afhandeling van afgifte en terugname
 • Kosten: vergoeding per gebruik en/of forfaitaire lidmaatschapsbijdrage aan de exploitant van het zwembad; schoonmaakkosten (rechtstreeks of via vergoeding voor externe dienstverlener).
 • Motivatie voor gasten om gerechten terug te brengen: klanten betalen een borg die wordt teruggegeven wanneer de gerechten worden teruggebracht, of hun gegevens worden gekoppeld aan de uitgegeven gerechten via een QR-code en de desbetreffende klantenrekening wordt gedebiteerd als de gerechten niet worden teruggebracht.
 • Terugname: Bij alle aan het poolsysteem deelnemende horecabedrijven.
 • Schoonmaken: In de ontvangende inrichtingen met inachtneming van de hygiënevoorschriften; externe dienstverleners in opdracht van het poolsysteem.
 • Distributie: Inmiddels zijn er een aantal aanbieders die gebruikt worden door cateringbedrijven en geïsoleerde bezorgdiensten. Een van deze bedrijven is DishCircle

Herbruikbare systemen in vergelijking

Voor de tenuitvoerlegging van de herbruikbaarheidsverplichting voor afhaalmaaltijden of -dranken staan u in principe drie opties ter beschikking, die elk voor- en nadelen met zich meebrengen:

 • Invoering van een eilandsysteem (aankoop van eigen herbruikbare containers): Voordelen:vrije keuze van materiaal en ontwerp, individuele aanpassing aan huisstijl mogelijk; Nadelen:risico van krimp door niet teruggebrachte containers, waardoor extra aankopen nodig zijn; herbruikbare containers kunnen alleen in uw bedrijf worden ingeleverd.
 • Deelname aan een poolsysteem: Voordelen: Gasten kunnen vuilnisbakken op veel punten inleveren, vuilnisbakken worden gedeeltelijk bijgevuld bij krimp Nadelen: Maandelijkse basistarieven of pay-per-use, mogelijk geen aanpassing aan huisstijl mogelijk of alleen tegen extra kosten.
 • Onderling verbonden systeem: Voordelen: Keuze van materiaal en ontwerp hoeft alleen te worden afgestemd met plaatselijke horeca-exploitanten; gedeelde aanschafkosten; meerdere inleverpunten Nadelen: geen aanpassing aan huisstijl, alleen aan identiteit van gedeelde locatie.

Als u verplicht bent de herbruikbare verplichting toe te passen, moet u afwegen welke oplossing voor u zinvol is. De volgende vragen kunnen nuttig zijn:

 • Welke risico’s en kosten ontstaan er als de herbruikbare containers niet worden ingeleverd?
 • Hoe hoog zijn de moeite en de kosten voor de afgifte en teruggave van statiegeld, vooral als u ook statiegeld moet terugnemen dat door andere leveranciers is afgegeven.
 • Hoe zien de herbruikbare containers eruit? Welk materiaal wordt gebruikt? Passen deze bij uw huisstijl?
 • Worden er starters- of monstersets aangeboden om uit te proberen?
 • Hoe ziet uw klantenbestand eruit? Heeft u terugkerende klanten of meer inloopklanten?
 • Is het retoursysteem gemakkelijk te begrijpen voor uw klanten?
 • Welke marketingvoordelen kunt u realiseren met welk retoursysteem?

Aanbieder met app

Digitalisering houdt natuurlijk niet op bij herbruikbare systemen. Met name aanbieders van poolsystemen zoals DishCircle bieden als onderdeel van hun systeem een app aan voor het afhandelen van het terugbrengen van schotels. Om dit te doen, moeten uw gasten inloggen op de bedrijfsspecifieke app en een account aanmaken. Via deze app wordt het account van de klant bij bestelling of het scannen van een QR-code bij aankoop gekoppeld aan de gegevens van de container en wordt statiegeld geïnd. Dit bedrag zal ofwel rechtstreeks worden geïnd en bij terugzending worden terugbetaald, ofwel van de rekening van de klant worden afgeschreven indien de terugzending niet plaatsvindt.

Bovendien bieden sommige leveranciers van herbruikbaar tafelgerei ook app-oplossingen voor de afhandeling van retourzendingen.

Koopoplossing

Als u besluit uw herbruikbare verpakkingen te kopen, moet u wel zelf het statiegeld innen. U kunt echter uw eigen regels opstellen. DishCircle biedt het herbruikbare servies van hoge kwaliteit te koop aan in hun webshop.

Waarom is er een nieuwe wet voor herbruikbare verpakkingen voor restauranthouders?

Of het nu gaat om pizza, sushi, salades, pasta of friet – bijna elk gerecht kan vandaag worden meegenomen als afhaalmaaltijd of om mee te nemen. Het is handig en tijdbesparend buitenshuis consumeren is in opkomst.

Wat echter ook voortdurend toeneemt, zijn de afvalbergen van wegwerpverpakkingen. Volgens Deutsche Umwelthilfe worden in Duitsland elk uur 320.000 “coffee to go”-bekertjes gedronken. Deze zijn vaak slechts enkele minuten in gebruik, maar door hun verbruik van energie en hulpbronnen hebben ze een blijvend effect op het milieu en het klimaat. Om deze trend tegen te gaan, voert de wetgever met de Verpakkingswet vanaf 2023 verplichte herbruikbaarheid in voor restauranthouders.

Wegwerpverpakkingsafval in Duitsland

In Duitsland wordt elke dag 770 ton afval gegenereerd door wegwerpservies en meeneemverpakkingen. Snackbars en systeemcateraars zijn elk verantwoordelijk voor een derde van dit wegwerp- en verpakkingsafval.

Dit verpakkingsafval is niet alleen slecht voor het milieu, maar zorgt ook voor vuile parken en overvolle vuilnisbakken in de straten van veel steden. Verpakkingen voor kort verbruik zijn momenteel verantwoordelijk voor in totaal 40 procent van het straatafval. Voor de gemeenten en lokale autoriteiten resulteert dit in reinigings- en verwijderingskosten van 720 miljoen euro per jaar. Trend stijgend!

Het recyclageprobleem

En hoe zit het met recycling, vraagt u zich nu misschien af. Het verpakkingsafval wordt immers via recycling verwerkt voor hergebruik, waardoor hulpbronnen en het milieu worden gespaard. Dat is waar, maar helaas slechts gedeeltelijk.

Volgens het Bondsministerie voor Milieu, Natuurbehoud, Nucleaire Veiligheid en Consumentenbescherming (BMUV) wordt momenteel in Duitsland slechts 46 procent van de kunststofverpakkingen gerecycleerd. Dit is gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat de productie van nieuw plastic minder kostenintensief is dan recycling. Dat komt omdat de meeste wegwerpverpakkingen bestaan uit verschillende fijne lagen die moeilijk te scheiden en dus recycleerbaar zijn. Bovendien bemoeilijken voedselresten het opnieuw verwerken. Zo komt bijvoorbeeld slechts 15,6 procent van de 5,2 miljoen ton kunststofafval die elk jaar door eindverbruikers wordt geproduceerd, in het recyclingproces terecht als zogenaamd recyclaat.

Daarom is het goedkoper om oud plastic gewoon te storten of het te verbranden en nieuw plastic te produceren. Bovendien wordt een meer dan gemiddelde hoeveelheid Duits kunststofafval naar het buitenland verscheept – vooral naar Zuid- en Zuidoost-Azië – om daar te worden verbrand of gestort. En dit gebeurt met volstrekt ontoereikende milieunormen die schadelijk zijn voor het plaatselijke milieu en de plaatselijke bevolking. Dit is in strijd met consequente duurzaamheid.

Verpakkingen van bruin papier en karton zijn ook ongeschikt voor de afhaal- en to-go-sector. Deze kunnen goed worden gerecycleerd, wat ook blijkt uit het hoge recyclagepercentage (80%). De materialen zijn echter niet lekvrij en worden gemakkelijk zacht. Daarom worden hier composietmaterialen van papier en kunststof of aluminium gebruikt, die op hun beurt problematisch zijn. Dit komt doordat de gebruikte materialen niet schoon kunnen worden gescheiden zonder verdere bewerking en daarom meestal niet kunnen worden teruggevoerd in de materiaalkringloop. Bovendien gooit een groot deel van de consumenten composietmaterialen samen met andere recycleerbare kunststoffen weg, die dan opnieuw moeten worden gesorteerd. Dit leidt tot extra kosten en maakt het recyclingproces duurder. Zelfs zogenaamd “recycleerbare” verpakkingen kunnen alleen worden herverwerkt als de respectieve afvalbeheersector daartoe technisch in staat is.

De wetgevers staan bijgevolg voor de taak duurzame oplossingen te ontwikkelen om het recyclingpercentage te verhogen. Een nog betere manier is echter de verpakking en het wegwerpafval tot een minimum te beperken. En een zeer doeltreffende optie hier is de invoering van herbruikbare systemen die pas na een lange gebruiksperiode hoeven te worden weggegooid en gerecycleerd.

En herbruikbare systemen ontlasten niet alleen de gemeentelijke begrotingen, maar worden ook goed ontvangen door de klanten en bevorderen zo de klantenbinding. Volgens een enquête in opdracht van de Federatie van Duitse consumentenorganisaties vindt 96 procent van de consumenten het minimaliseren van verpakkingsafval belangrijk tot zeer belangrijk, is 57 procent zelfs voorstander van een verbod in de meeneem- en meeneemsector en is 55 procent voorstander van de invoering van statiegeldsystemen voor meermalig gebruik. Restaurateurs die vroeg omschakelen, kunnen zich dus verzekeren van een concurrentievoordeel door hun imago te verbeteren.

Wat zijn de gevolgen van niet-naleving van de Verpakkingenwet voor de horeca?

Als u zich niet houdt aan de wettelijk verplichte herbruikbare verpakkingen, kunt u hoge boetes krijgen. Aangezien wordt aangenomen dat de uitvoering van de nieuwe verplichtingen gepaard gaat met grotere inspanningen en extra kosten, interpreteert de wetgever niet-naleving als een concurrentievoordeel ten opzichte van concurrenten die op dezelfde markt actief zijn en voorziet hij in overeenkomstige sancties.

Overtredingen kunnen dan ook leiden tot zowel administratieve als civielrechtelijke vervolging. De boetes die daarbij worden opgelegd kunnen oplopen tot 100.000 euro. Bovendien kunnen uw concurrenten en erkende verenigingen en kamers van koophandel het volgende claimen:

 • de verkoop van de betrokken producten in de toekomst te staken en stop te zetten
 • onder bepaalde omstandigheden, informatie over de omvang en de ontvangers van de tot dan toe gerealiseerde verkopen
 • Schadevergoeding

Daartoe moeten overtredingen worden gemeld aan het verpakkingsregister en aan de respectieve bevoegde autoriteit van de betrokken federale staat. Deze moeten dan nagaan of de restauranthouder in kwestie de wettelijk voorgeschreven herbruikbare verpakkingen gebruikt.

Herbruikbare verpakkingen - kosten voor de eindverbruiker: statiegeld toegestaan?

Volgens de wet mogen de aangeboden herbruikbare alternatieven voor de klanten niet duurder zijn dan de wegwerpverpakkingen voor hetzelfde product. Het volstaat dus niet om de herbruikbare alternatieven gewoon te koop aan te bieden om de wet uit te voeren. Er mag alleen een borgsom in rekening worden gebracht, die bij teruggave aan de klant moet worden terugbetaald. Voorts moeten geschikte herbruikbare recipiënten beschikbaar zijn voor alle maten van de door de leverancier verkochte to-go-dranken.

U mag herbruikbare containers aanvaarden die door klanten worden meegebracht. Dit ontslaat u echter niet van de verplichting. Zij moeten niettemin een herbruikbare oplossing aanhouden naast de wegwerpoplossing.

Alle vereisten in een oogopslag

 • Levensmiddelen en dranken die in herbruikbare verpakkingen worden bewaard, mogen niet duurder zijn.
 • Levensmiddelen en dranken in wegwerpverpakkingen komen niet in aanmerking voor kortingen of andere voordelen.
 • U mag statiegeld heffen op herbruikbare verpakkingen.

Hygiënevoorschriften voor herbruikbaar tafelgerei

Als leverancier van levensmiddelen bent u wettelijk verplicht te zorgen voor de veiligheid van de levensmiddelen en dranken die u aanbiedt totdat ze aan uw klanten worden geserveerd. Daartoe moet u zorgen voor hygiënisch onberispelijke processen binnen uw bedrijf om het risico van besmetting zo laag mogelijk te houden. Dit geldt ook voor herbruikbare recipiënten van zwembad-, composiet- en statiegeldsystemen, met name voor processen zoals terugname, reiniging, opslag en herverstrekking. U kunt herbruikbare, volgens de hygiënevoorschriften afgewassen recipiënten vullen zoals uw eigen (wegwerp)servies en ze aan uw gasten uitdelen als ze in perfecte staat en onbeschadigd zijn.

Tips voor de aanvaarding van herbruikbare verpakkingen

 • Bij het in ontvangst nemen van de herbruikbare containers, controleren of ze leeg en intact zijn. De leeggoederen zijn gedurende een onbekende periode buiten uw verantwoordelijkheidsgebied geweest en u kent ook de werkelijke laatste inhoud niet. Daarom moet u bijzonder voorzichtig zijn met teruggebrachte lege verpakkingen om besmetting van uw operationele omgeving uit te sluiten. Stel een procesbeschrijving op waarin de hele procedure wordt omschreven, van inzameling en opslag tot reiniging en uitgifte.
 • Bewaar herbruikbare containers met opgedroogd voedselafval apart en sorteer defecte containers. Deze worden hetzij via het zwembad of het samengestelde systeem, hetzij op eigen kracht voor recycling aangeboden. Het is duidelijk dat sterk vervuilde lege verpakkingen en recipiënten met opgedroogde voedselresten eventueel een afzonderlijke voorreiniging moeten ondergaan.
 • Uw personeel dient de handen te reinigen na contact met de containers. In het algemeen moet handmatig contact echter worden vermeden (b.v. door handschoenen te dragen). U kunt uw klanten ook vragen de gesloten containers na de visuele inspectie in een afgebakende ruimte (bak, verzamelbak) te plaatsen. Dit gedeelte moet regelmatig worden schoongemaakt en wanneer het duidelijk vuil is. Met behulp van verzamelcontainers kan uw personeel de leeggoederen naar de afwasruimte brengen.
 • U kunt herbruikbare containers samen met het vaatwerk van uw bedrijf in vaatwasmachines reinigen. Voor het reinigen in vaatwassers gelden dezelfde hygiënevoorschriften als voor uw eigen vaatwerk. Laat ze dan schoon, droog en opgestapeld met een deksel.
 • Laat een visuele en geurcontrole uitvoeren wanneer nieuwe goederen of gereinigde herbruikbare containers worden geleverd (inclusief zwembadsystemen met een reinigingsdienst).
 • Train en instrueer uw personeel over hygiënevraagstukken rond het gebruik van herbruikbare containers. Zorgen voor duidelijke communicatie van de bedrijfshygiënevoorschriften (bv. door middel van een schriftelijk reglement).

Zijn zelf meegebrachte containers toegestaan?

Aanbiedingen om de eigen herbruikbare verpakkingen van klanten te vullen voor afhaalmaaltijden of meegebrachte dranken zijn over het algemeen toegestaan. U kunt zelf, in het kader van een individuele risicobeoordeling, beslissen welke levensmiddelen en dranken u al dan niet in dit aanbod opneemt.

Als de eigen containers van de klant gezond en onbeschadigd zijn, vormen zij geen risico voor verontreiniging van uw bedrijf en de levensmiddelen en dranken die u aanbiedt. Indien zij echter zichtbaar vuil zijn, kunt en moet u weigeren ze te vullen om verontreiniging te voorkomen.

Hoe moet de restauranthouder reageren wanneer hij verpakkingen terugstuurt die niet schoon zijn?

Aangezien de verplichte herbruikbaarheid zeer populair is bij de klanten, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat zij u zullen steunen en zich zullen inspannen om hygiënisch om te gaan met de verstrekte herbruikbare containers. Anders dan bij serviesgoed dat eigendom is van de klant, zijn zij hiertoe echter niet verplicht.

Als voorzorgsmaatregel moet u lege verpakkingen die beschimmeld zijn of zichtbaar verkeerd zijn gebruikt, weigeren. Indien het product niettemin wordt aanvaard, moet het uit de cyclus voor hergebruik worden verwijderd. Dit komt omdat bedorven voedselresten of schimmelsporen mogelijke bronnen van ziektekiemen en besmetting zijn.

Hoe wordt het statiegeld verrekend in het geval van de aankoop van serviesgoed voor meervoudig gebruik?

Als u ervoor kiest uw herbruikbare verpakkingen te kopen, kunt u zelf beslissen of en hoe u statiegeld vraagt. Als u bijvoorbeeld hoofdzakelijk een vaste klantenkring hebt, kunt u uw herbruikbaar tafelgerei ook zonder statiegeld op basis van vertrouwen weggeven. Voor inloopklanten daarentegen wordt gewoonlijk een statiegeld aanbevolen als aanmoedigingssysteem voor het terugbrengen van vaatwerk, dat ten minste de aankoopkosten dekt. Op die manier maakt u geen verlies als uw gerechten niet worden teruggebracht. Enerzijds kunt u bij elke bestelling een borgsom vragen en die terugbetalen wanneer u ze terugstuurt. Anderzijds kunt u ook digitale oplossingen gebruiken, zoals apps (bv. van DishCircle) of getrouwheidskaarten. Deze koppelen de gegevens van uw gasten aan die van de containers. De rekening van de klant zal worden gedebiteerd met het statiegeld indien de inleverbare containers niet worden ingeleverd, of het betaalde statiegeld zal na inlevering opnieuw worden gecrediteerd. Bovendien kunt u ook statiegeldbonnen introduceren die uw klanten kopen. Uw gasten leveren deze in bij de aankoop van herbruikbare verpakkingen en krijgen ze terug zodra ze zijn teruggebracht.

Herbruikbaar servies kopen - Waar moet je op letten?

Let er bij de aankoop van uw herbruikbare container op dat hij aan bepaalde minimumvereisten voldoet. Volgens een enquête onder restauranthouders zijn dat met name:

 • Voedselveilig (glasvorksymbool)
 • Smaak- en geurneutraliteit
 • goede afdichtbaarheid en lekbestendigheid
 • Hittebestendigheid (warm eten en drinken)
 • gemakkelijke reiniging
 • Geschikt voor gebruik in een afwasmachine
 • Stapelbaarheid
 • Robuustheid (krasvastheid en breukvastheid)

Bovendien moet u herbruikbare recipiënten kiezen die geschikt zijn voor de magnetron en de vriezer. Voor bepaalde gerechten moet u rekening houden met bijkomende vereisten. Dit omvat onder meer thermische isolatie, verdelers en scheiders, alsmede afvullijnen (b.v. voor soepen). Bovendien moet u een monsterset bestellen om de producten uitgebreid te testen voor uw gebruik.

Voedsel gecertificeerd

De eisen voor voedselveiligheid zijn bij wet geregeld via de Verordeningen (EG) nr. 1935/2004 en (EU) nr. 10/2011. Een fundamentele eis is dat de bestanddelen van de voor levensmiddelen bestemde recipiënten – d.w.z. ook van recipiënten die opnieuw kunnen worden gebruikt – de menselijke gezondheid niet in gevaar mogen brengen en de levensmiddelen die zich daarin bevinden niet mogen wijzigen. Bovendien is smaakloosheid een van de belangrijkste criteria (DIN 10955 getest). Andere parameters zijn hittebestendigheid, hygiënisch reinigen en drogen, en robuustheid. Aan alle wettelijke voorschriften wordt voldaan indien de recipiënten voor meervoudig gebruik worden geëtiketteerd met het glasvorksymbool.

Geen verkleuring van de containers

Volgens een studie van het project “Klimaschutz is(s)t Mehrweg” (Klimaatbescherming is herbruikbaar) willen de klanten dat het voedsel en de dranken die in herbruikbare verpakkingen worden geserveerd er goed uitzien. Verkleurde containers zijn in tegenspraak met deze wens. Om herbruikbaar servies aantrekkelijk te maken voor klanten, moet u ervoor zorgen dat het servies dat u gebruikt niet verkleurt tijdens het gebruik.

Vaatwasmachine-, vriezer- en magnetronbestendig

Om geschikt te zijn voor de cateringsector, moeten herbruikbare verpakkingen ook geschikt zijn voor de vaatwasser en voor vriezers en magnetrons. U moet vooral letten op de vermelding “vaatwasmachinebestendig”, omdat anders een hygiënische reiniging niet mogelijk is.

Stapelbaar

Het serviesgoed moet stapelbaar zijn, zodat het gemakkelijk kan worden opgeborgen, weinig plaats inneemt in het cateringbedrijf en dus weinig organisatorische inspanningen vergt.

Lekvrij en transparant deksel

Om uw klanten te beschermen, moeten uw herbruikbare containers lekvrij zijn. Een doorzichtig deksel maakt het ook gemakkelijker voor hen om te controleren welk voedsel en welke dranken gevuld zijn.

Recycling

Bovendien moet u ervoor zorgen dat het herbruikbare serviesgoed zo duurzaam mogelijk is en vele malen kan worden hergebruikt en gerecycleerd, rekening houdend met milieu- en klimaatbescherming. In dit verband is recycling van hoge kwaliteit wenselijk, zodat hergebruik voor contact met levensmiddelen mogelijk is. Het Federaal Milieuagentschap beveelt ten minste 10 en bij voorkeur 50 toepassingen per container aan. Het servies dat DishCircle aanbiedt, is geschikt voor 500 toepassingen. Bovendien hebben wij een gesloten kringloopsysteem ontwikkeld waarbij de “opgebruikte” containers volledig worden gerecycleerd en opnieuw tot nieuwe containers worden verwerkt.

Kwaliteit: BPA-vrij, gebruiksaanwijzing en afvullijnen

Bisfenol A (BPA) wordt gebruikt bij de productie van kunststoffen voor de verpakking van levensmiddelen en dranken. BPA is geclassificeerd als “bijzonder zorgwekkend” vanwege zijn hormonale activiteit, en daarom worden de grenswaarden voor BPA voortdurend verlaagd. Bovendien werd deze kwalificatie in december 2021 door het Hof van Justitie bevestigd. Neem de voorzorgsmaatregel van het gebruik van BPA-vrije herbruikbare containers om uw klanten te beschermen.

Bovendien bevat herbruikbaar tafelgerei van hoge kwaliteit ook gebruiksinformatie en afvullijnen. Deze maken het u gemakkelijker ze te gebruiken en verminderen uw organisatorische inspanning.

Sample set beschikbaar voor bestelling

Om uzelf te overtuigen van de kwaliteit van de herbruikbare verpakkingen, is het zinvol een monsterset te bestellen voordat u een bulkbestelling plaatst. Wij van DishCircle bieden onze klanten ook een monsterset aan. Test onze producten:

U zult merken dat u met onze producten altijd aan de veilige kant zit, want bij de ontwikkeling van ons servies hebben wij al rekening gehouden met de specifieke eisen van de horeca en met alle kwaliteitseisen.

Kies een geschikte herbruikbare variant

DishCircle biedt u twee herbruikbare opties om de herbruikbare verplichting in te voeren: de aankoopoplossing of het herbruikbare statiegeldsysteem van DishCircle:

DishCircle aankoop oplossing:

 • U koopt uw herbruikbare containers en bekers bij ons (standaard of gewenste kleur).
 • U verkoopt uw afhaalmaaltijden of dranken gewoon in milieuvriendelijke herbruikbare bekers en verpakkingen en brengt statiegeld in rekening. Wij bevelen 5 EUR aan voor containers en 1 EUR voor bekers.
 • Uw klanten brengen de geleende gerechten voorgereinigd terug, krijgen het statiegeld terug of plaatsen een nieuwe afhaalbestelling.

Met deze oplossing bent u onafhankelijk en bepaalt u zelf de regels, afhankelijk van uw wensen en die van uw cliënten.

DishCircle statiegeldsysteem

 • U koopt uw herbruikbare servies bij ons. Deze bevatten elk een QR code.
 • Uw klanten registreren zich met onze DishCircle app.
 • Na het vullen scannen uw gasten de QR-code op de containers en storten digitaal 5 EUR.
 • Bij het inleveren van de containers krijgen uw gasten het statiegeld terug – via een statiegeldautomaat of rechtstreeks bij het servicepunt.

De cashloze verwerking van de storting vermindert uw organisatorische inspanning. Als u een groot terrein hebt of te weinig personeel om de statiegeldcontainers te verwerken, kunnen wij u ook een backbox leveren om de statiegeldcontainers terug te nemen – bij voorkeur geplaatst op een centrale plaats. U betaalt alleen voor het gebruik en wij zorgen voor het herbruikbare servies.

Herbruikbaar servies van DishCircle

Herbruikbaar maaltijdbakje

Onze DishCircle menubak is perfect voor meeneemmenu's en meerdelige maaltijden. Het heeft een grote kamer voor het hoofdgerecht en een kleine kamer voor bijgerechten en sauzen.

Eigenschappen:

 • Afmetingen: Lengte: 23,0 cm; Breedte: 12,0 cm; Hoogte: 4,7 cm
 • Inhoud: 1250 ml
 • 2/3 tot 1/3 gespleten kom
 • Verbindingsgroef die de DishCircle menubak afsluit om lekkage te voorkomen

Herbruikbare menubord

Onze ronde menubord is bijzonder geschikt voor hoofdgerechten en buffetten. Het is verkrijgbaar verdeeld of onverdeeld, met plat deksel of hoog deksel.

Eigenschappen:

 • Afmeting: Ø 26 cm; Hoogte: 3,5 cm
 • Inhoud: ca. 800 ml met plat deksel, 1200 ml met hoog deksel
 • met ontluchting voor stoom
 • verwarmbaar in ovens tot 125°C

Herbruikbare kom

Onze ronde kom is uw handige herbruikbare alleskunner en is geschikt voor elk schaalgerecht, zoals pasta- en rijstgerechten en salades.

Eigenschappen:

 • Afmeting: Ø 18 cm; Hoogte: 7 cm
 • Inhoud: 1250 ml
 • Vultekens bij 500, 750 en 1000 ml
 • Verzonken groef voor nauwkeurig stapelen
 • Brede afdichtlip voor lekvrije sluiting

Herbruikbare hamburger doos

De DishCircle hamburgerbox is geschikt voor elke middelgrote hamburger en voor bijgerechten zoals frietjes, nuggets of wedges.

Eigenschappen:

 • Binnenafmeting:lengte/breedte: 15 cm; hoogte: 10 cm
 • Opvouwbaar deksel met klep voor veilige sluiting
 • Luchtsleuf om voedsel knapperig te houden

Herbruikbare soepkop

Onze soepkop is geschikt voor warme gerechten zoals soepen en stoofschotels, maar ook voor koude gerechten zoals fruitsalades en ijs.

Eigenschappen:

 • Afmeting: Ø 9,7 cm; Hoogte: 10,5 cm
 • Inhoud: 480 ml
 • Ontluchtingsventiel
 • Dichtingslip voor lekvrije sluiting
 • Verzonken groef die nauwkeurig stapelen mogelijk maakt
 • bulten in de grond die een betere afvoer van het spoelwater mogelijk maken

Herbruikbare bekers

Herbruikbare bekers voor warme en koude dranken.

200 ml | Ø 8 cm | Hoogte: 10 cm

300 ml | Ø 8,9 cm | Hoogte: 11,5 cm

400 ml | Ø 9 cm | Hoogte: 13,4 cm

Word onze partner voor herbruikbare systemen

Adres

Contact verkoop

*Verplichte velden

Abonneer u op de nieuwsbrief